wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zwrot akcyzy za paliwo - drugi termin naboru wniosków

Data utworzenia: 01-08-2023

Od 1 do 31 sierpnia 2023 r. rolnicy mogą składać wnioski  o zwrot podatku akcyzowego za zakupione paliwo na nowych zasadach.  

W drugim okresie składania wniosków (1-31 sierpnia 2023 r.) stawka  zwrotu podatku wynosi:

- 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z pierwszego naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło;

- 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;

- 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r.  - do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie.

Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł/1 litr ON bez względu na okres zakupu.

 

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda