wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zgłoszenia do Integrowanej Produkcji roślin ozimych i wysiewanych na zbiór jesienny

Data utworzenia: 31-07-2023

Zgłoszenia do Integrowanej Produkcji roślin ozimych i wysiewanych na zbiór jesienny

Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa zachęca producentów rolnych do prowadzenia produkcji rolnej w systemie integrowanej produkcji roślin (IP).

Jednym z warunków uczestnictwa w tym systemie jest dokonanie zgłoszenia upraw podmiotowi certyfikującemu.

W przypadku upraw ozimych lub wysiewanych/sadzonych na zbiór jesienny obowiązek ten musi być dokonany nie później niż 30 dni przed siewem albo sadzeniem roślin.

Więcej informacji dotyczących systemu IP oraz metodyki zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa dostępne są na stronie internetowej PIORiN (http://piorin.gov.pl/integrowana-produkcja/). 

 

Szczegółowe informacje dotyczące składania zgłoszeń oraz udziału w systemie IP można uzyskać w podmiotach certyfikujących.

 

Listę podmiotów wykonujących działalności w zakresie certyfikacji IP (wg. kolejności upoważniania) znajdą Państwo poniżej:

Źródło: piorin.gov.pl
Opracowanie: Maja Jurczak