wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs na najlepsze projekty realizowane przy wsparciu PROW 2014-2020

Data utworzenia: 28-07-2023

Informujemy, że po kilku latach przerwy jednostka centralna Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich wznawia konkurs “Przyjazna wieś” na najlepsze projekty zrealizowane przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zapraszamy do udziału w konkursie "Przyjazna wieś", gdzie Twoja inicjatywa ma szansę zdobyć uznanie, stać się źródłem inspiracji dla innych, a także przynieść Ci atrakcyjne nagrody o wartości nawet do 10 000 zł! Niezależnie od tego, czy jesteś rolnikiem, przedsiębiorcą, członkiem lokalnej organizacji, czy samorządu — to jest konkurs dla Ciebie.

"Przyjazna wieś" to konkurs, w którym atrakcyjne nagrody czekają na najciekawsze projekty zrealizowane dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.

Poszukiwane są oryginalne projekty i inspirujące inicjatywy, które miały pozytywny wpływ na polskie gospodarstwa rolne, przyczyniły się do ochrony środowiska i klimatu, a także wspierały rozwój lokalnych społeczności. 

Zgłoszenia projektu należy dokonać jedynie za pośrednictwem formularza w wersji elektronicznej

Czas na zgłoszenia do 3 sierpnia 2023 roku!

Na najlepsze projekty czekają atrakcyjne nagrody:

 • Za miejsce I — nagroda w kwocie 10 000,00 zł brutto
 • Za miejsce II — nagroda w kwocie 8 000,00 zł brutto.
 • Za miejsce III — nagroda w kwocie 6 000,00 zł brutto.

Projekty można zgłaszać w trzech kategoriach:

 • Kategoria I
  • Poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych
 • Kategoria II
  • Rozwój lokalny, aktywizacja społeczna i integracja społeczna
 • Kategoria III
  • Ochrona środowiska i działania na rzecz klimatu

Kryteria oceny różnią się w każdej kategorii, jednak większość projektów oceniania będzie z uwagi na:

 • innowacyjność,
 • nowatorskość projektu,
 • poprawę efektywności gospodarstwa rolnego,
 • zwracanie uwagi na aspekt środowiskowy i przeciwdziałanie zmianom klimatu,
 • współpracę z organizacjami społecznymi,
 • promowanie budowania kapitału społecznego, sieciowania i współpracy,
 • długotrwałość i znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich,
 • tworzenie nowych miejsc pracy,
 • czerpanie z dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi i regionu,
 • wartość dodaną.

Wszystkie szczegóły odnośnie wymagań dotyczących projektów oraz kryteriów oceny, znajdują się na stronie internetowej KSOW oraz w zamieszczonym regulaminie.

Opracowanie: Rodian Pawłowski