wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zgłoś szkodę rolniczą

Data utworzenia: 26-07-2023

W związku z wystąpieniem suszy w naszym województwie przypominamy, że obecne przepisy umożliwią rolnikom zgłaszanie wniosków o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy  za pośrednictwem aplikacji suszowej dostępnej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, link: https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

Producent rolny może złożyć wniosek o oszacowanie szkód powstałych w wyniku suszy za pomocą  publicznej aplikacji do 15 października roku wystąpienia suszy. Protokół oszacowania szkód generowany jest wyłącznie automatycznie za pomocą wspomnianej aplikacji. Podpisanie i wysłanie protokołu możliwe będzie zgodnie z informacja zawartą na stronie MRiRW po 20 września br.

Ponadto producent rolny może wystąpić do gminy z wnioskiem o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę w uprawach rolnych przez komisje powołane zarządzeniami Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o płatności bezpośrednie z roku.

Zgodnie z wytycznymi Wojewody Komisje powinny oszacować szkody w okresie do dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego tych szkód, nie później jednak niż do zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

Komisja nie sporządza protokołu z oszacowania tych szkód, jedynie notatkę (protokół generowany jest tylko i wyłącznie za pomocą publicznej aplikacji).

Końcowy protokół oszacowania szkód oparty będzie o 3 źródła danych dotyczących wysokości szkód w uprawach:

1) dane podane we wniosku w aplikacji przez rolnika,

2) dane z raportu oszacowania komisji na miejscu oraz

3) dane pobierane z Instytutu Uprawy, nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego (IUNG).

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda