wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zakończyły się III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2023

Data utworzenia: 19-07-2023 ; Data wydarzenia: 06-07-2023

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to wydarzenie, podczas którego doradztwo i nauka spotykają się bezpośrednio z praktyką rolniczą w warunkach konkretnych gospodarstw zlokalizowanych w różnych częściach województwa.

Wymiana doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań problemów, która nastąpiła podczas tych spotkań, umożliwi przygotowanie się do wyzwań stojących przed rolnictwem.

Główny cel III Warmińsko–Mazurskich Dni Pola, czyli tworzenie sieci kontaktów i współpracy usprawniających transfer wiedzy między nauką, a praktyką rolniczą, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki został osiągnięty.

Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas WMDP umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

Serdecznie dziękujemy ekspertom przeprowadzającym warsztaty polowe na demonstracjach oraz wykładowcom, którzy uczestniczyli w III Warmińsko–Mazurskich Dniach Pola, za bezcenną wiedzę i zaangażowanie:

 • Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jankowski, Dziekan Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie, Kierownik Katedry Agrotechnologii i Agrobiznesu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, Dziekan Wydział Nauk Ekonomicznych UWM, Kierownik Katedry Rynku i Konsumpcji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. inż. Bożena Kordan, Kierownik Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej na Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. inż. Marek Marks, Kierownik Katedry Agroekosystemów i Ogrodnictwa na Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie,
 • Prof. dr hab. inż. Renata Marks-Bielska, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie,
 • Dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB, Kierownik Terenowej Stacji Doświadczalnej w Rzeszowie, Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu,
 • Dr hab. Stanisław Bielski, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie,
 • Dr hab. Marta Damszel, prof. UWM, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie,
 • Dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
 • Dr hab. Janusz Smagacz, prof. IUNG - Państwowy Instytut Badawczy, Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach,
 • Dr hab. inż. Tomasz Piechota, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,
 • mgr inż. Artur Szatkowski, Wydział Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie

Przeczytaj opinie i wypowiedzi przedstawicieli świata nauki na temat #WMDP2023

Dziękujemy za wsparcie i opiekę:

Patronat Honorowy: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Robert Telus, Andrzej ŚLIWKA - Wiceminister Aktywów Państwowych, Artur Chojecki - Wojewoda Warmińsko-Mazurski

Patronat medialny: TVP3 Olsztyn, Radio Olsztyn, Gazeta Olsztyńska, Rolnicze ABC.

Partner generalny – Krajowa Grupa Spożywcza

Partner branżowy – Wipasz S.A.

Opracowanie: Mirosław Fesnak