wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Prezentacja dobrych praktyk rolniczych BRANCHES – warsztaty i wizyta studyjna 06.09.2023

Data utworzenia: 18-07-2023 ; Data wydarzenia: 06-09-2023

Prezentacja dobrych praktyk rolniczych BRANCHES – warsztaty i wizyta studyjna 06.09.2023

W imieniu organizatorów, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniu:

Prezentacja dobrych praktyk rolniczych – warsztaty i wizyta studyjna, które odbędzie się w dniu 06.09.2023 r. w Olsztynie oraz w Boleszynie.

Pierwszą część stanowić będą warsztaty pn. „Dobre praktyki rolnicze – technologie, łańcuchy wartości, polityki” (udział stacjonarny i online), które odbędą się 6 września 2023 r., w siedzibie WMODR (10-356 Olsztyn, ul. Jagiellońska 91).

Następnie, także 6 września 2023 r., odbędzie się wizyta studyjna w ekologicznej biogazowni BIOGAL w Boleszynie.

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu badawczego Unii Europejskiej o akronimie BRANCHES: Boosting Rural Bioeconomy Networks following multi-actor approaches – Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe.

Skierowane jest ono do praktyków prowadzących działalność na terenach wiejskich, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, jednostek naukowych i samorządu lokalnego.

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej lokalnych rozwiązań innowacyjnych w zakresie łańcuchów wartości biomasy oraz odnawialnych źródeł energii o wysokim potencjale wdrożeniowym na terenach wiejskich. Spotkanie będzie także okazją do określenia czynników sprzyjających i ograniczających wykorzystanie innowacji na terenach wiejskich.

Część warsztatowa ma charakter hybrydowy, z możliwością uczestnictwa stacjonarnego i online. Szczególnie, zachęcamy Państwa do uczestnictwa w formie stacjonarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – do uczestnictwa online. Niezależnie od formy uczestnictwa, prosimy o zarejestrowanie udziału w wydarzeniu.

Link do rejestracji:

https://nbnpl.uwm.edu.pl/rejestracja-na-wydarzenie-branches/

Uwaga! Liczba miejsc na wyjazd studyjny jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Linki do spotkania online:

➥ logowanie przez zainstalowaną aplikację  Zoom: https://zoom.us/j/92641602865?pwd=Um1aS3FjZjlwbW1NSWRKVlhQZ2N1QT09

➥ logowanie przez przeglądarkę internetową, bez instalacji aplikacji Zoom: https://zoom.us/wc/join/92641602865?wd=Um1aS3FjZjlwbW1NSWRKVlhQZ2N1QT09

Hasło: wmodr

--------------------

Zachęcamy także do rejestracji w sieci National BIOECONOMY Network Poland – NBN PL tworzonej w ramach projektu BRANCHES: http://nbnpl.uwm.edu.pl/

Celem sieci NBN PL jest współpraca z podmiotami realizującymi działania innowacyjne na terenach wiejskich, popularyzacja i upowszechnianie najlepszych praktyk (best practices) w zakresie biogospodarki wdrożonych na terenach wiejskich poprzez:

• Wsparcie transferu wiedzy i zachęcanie do innowacji,

• Udostępnienie wiedzy,

• Nawiązywanie kontaktów i ułatwianie zaangażowania, a także zwiększanie możliwości projektowych dla członków.

Do pobrania:

Opracowanie: Agnieszka Pyzel