wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dopłaty do nawozów - zmiany w naborze

Data utworzenia: 13-07-2023

Dopłaty do nawozów - zmiany w naborze

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do nawozów mineralnych (innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez) ma potrwać do 31 lipca 2023 r., a nie jak pierwotnie planowano do 14 lipca 2023 r. Wydłużony ma być również okres, w którym rolnicy dokonali zakupów – wsparciem mają zostać objęte transakcje zrealizowane między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. Zmiany ogłoszone przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi Roberta Telusa podczas briefingu prasowego wymagają jeszcze zgody Komisji Europejskiej. Do tej pory do ARiMR wpłynęły wnioski od ponad 260 tys. rolników.

Wnioski mogą być dostarczane bezpośrednio do placówek, przekazywane za pośrednictwem platformy ePUAP bądź usługi mObywatel (na stronie gov.pl) i wysyłane rejestrowaną przesyłką pocztową. W przypadku platformy ePUAP, mObywatel i rejestrowanej przesyłki pocztowej pod uwagę będzie brany dzień nadania dokumentów

O to wsparcie może się starać producent rolny będący mikro-, małym lub średnim przedsiębiorstwem, któremu zagraża utrata płynności finansowej z powodu agresji Rosji na Ukrainę. Od takiego rolnika wymaga się również złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r. oraz posiadania numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Pomoc jest przeznaczona na dofinansowanie zakupu nawozów mineralnych innych niż wapno nawozowe i wapno nawozowe zawierające magnez dokonanych między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r. (dotąd datą graniczną był 31 marca 2023 r.). Co istotne, podmiot sprzedający powinien prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży nawozów, a rolnik musi dołączyć do wniosku kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające transakcję.

Więcej informacji

Źródło: www.gov.pl/web/arimr/
Opracowanie: Aleksandra Szwacka-Skiendziul