wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs "Najlepszy przetwórca ekologiczny w 2023"

Data utworzenia: 03-07-2023

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ośrodkami Doradztwa Rolniczego  organizuje OGÓLNOPOLKI KONKURS "NAJLEPSZY PRZETWÓRCA EKOLOGICZNY W 2023".

Celem Konkursu jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie przetwórstwa surowców ekologicznych, rozpowszechnianie wiedzy z zakresu wartości ekologicznych a także wdrażanie najlepszych rozwiązań w ochronie środowiska i klimatu oraz promowanie zdrowej i zrównoważonej diety.

W konkursie wziąć może podmiot o ile spełnia poniższe kryteria:

  • posiada certyfikat w kategorii „przetworzone produkty rolne, w tym produkty akwakultury, do wykorzystania jako żywność” zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2018/848;
  • jest małym lub średnim przedsiębiorstwem zgodnie z definicję MŚP;
  • przetwarza głównie produkty ekologiczne;
  • posiada siedzibę na terytorium Polski;
  • dokona zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie na stosowych do tego dokumentach (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest prawidłowo wypełniony formularz zgłoszeniowy. Formularz w formacie "pdf" należy wypełnić komputerowo i wydrukować. Następnie we wszystkich stosownych miejscach należy złożyć podpis i "skan" całości dokumentu przesłać na adres e-mail: a.sliwa@cdr.gov.pl w nieprzekraczalnym terminie do 17 lipca br.

W przypadku uznania za stosowne, można do wysyłanego zgłoszenia dołączyć zdjęcia lub inne dokumenty. Jeżeli pole tekstowe w którymś z punktów okaże się niewystarczające do uzasadnienia, dopuszczalne jest dołączenie do formularza zgłoszeniowego dodatkowego pliku tekstowego, ze stosownymi wyjaśnieniami. Należy w tym przypadku wyraźnie zaznaczyć, którego punktu dotyczą dodatkowe opisy.

Dokumnety do pobrania:

  1. Regulamin Konkursu
  2. Formularz zgłoszeniowy

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz