wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Data utworzenia: 03-07-2023

Informacja o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca br. można ubiegać się o świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa poprzez złożenie wniosku z oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na swoje miejsce zamieszkania.

Zasady udzielania świadczenia znajdują się w poniższej informacji przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opracowanie: Marta Bieciuk