wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Badanie ankietowe GUS – Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Data utworzenia: 06-06-2023

Od 1 czerwca na terenie całej Polski są przeprowadzane badania ankietowe: Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S.

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR

Badanie jest realizowane od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 roku.

Badanie dostarcza wieloprzekrojowych informacji o strukturze gospodarstw rolnych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych i krajowych. Dane z badania stanowią jedno z podstawowych źródeł danych do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa. Badanie jest przeprowadzane obowiązkowo we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zakres zbieranych informacji:

• użytkowanie gruntów,

• sady,

• powierzchnia zasiewów,

• metody uprawy,

• nawadnianie,

• zwierzęta gospodarskie,

• nawożenie,

• ochrona roślin,

• ciągniki, maszyny i urządzenia rolnicze,

• działalność gospodarcza,

• struktura dochodów gospodarstwa domowego z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego,

• aktywność ekonomiczna.

Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S

Badanie jest realizowane od 1 czerwca do 14 sierpnia oraz od 1 do 22 grudnia 2023 roku.

Celem badania jest pozyskanie rzetelnych danych, które zostaną wykorzystane do analizy zmian zachodzących w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Otrzymane wyniki posłużą do kształtowania polityki rolnej i żywnościowej kraju. Korzystać z nich będą organy rządowe i samorządowe, naukowcy, ale także sami rolnicy, dla których mogą być one wskazówką przy podejmowaniu decyzji gospodarczych.

Obowiązek sprawozdawczy można zrealizować, przekazując dane:

  1. samodzielnie na formularzu on-line, od 1 do 16 czerwca br.

Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się do aplikacji na stronie stat.gov.pl za pomocą loginu wydrukowanego w lewym, dolnym rogu pisma otrzymanego od Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.

  1. ankieterowi, od 19 czerwca do 14 sierpnia br.

Ankieter statystyczny będzie się kontaktował telefonicznie lub osobiście. Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji znajdującej się na stronie:  https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/ bądź dzwoniąc na infolinię.

Na Infolinii Statystycznej GUS, pod numerem telefonu 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora), można uzyskać informacje dotyczące badań rolniczych, a także potwierdzić tożsamość ankietera.

Infolinia jest czynna od 1 czerwca do 11 sierpnia w godz. 8:00–20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt) oraz 14 sierpnia w godz. 8:00–15:00.

Stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa gwarantują całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie przekazane dane objęte są tajemnicą statystyczną i wykorzystywane do sporządzania analiz statystycznych. Publikowane informacje obejmują zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne odpowiedzi respondentów, które są i będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Źródło: stat.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda