wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs "Najlepszy Doradca Ekologiczny"

Data utworzenia: 05-06-2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie we współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi zaprasza do udziału w IV edycji OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „NAJLEPSZY DORADCA EKOLOGICZNY”

Głównym celem Konkursu jest popularyzacja i promowanie najlepszych osiągnięć doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Konkurs dedykowany jest doradcom wpisanym  na listę doradców rolniczych lub doradców rolnośrodowiskowych PROW 2014-2020, prowadzoną przez Dyrektora  Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, świadczących usługi dla rolników w zakresie rolnictwa ekologicznego. Do  Konkursu  nie może przystąpić doradca, który był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w ubiegłych dwóch latach.

W konkursie będą oceniane osiągnięcia doradcy z roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia do konkursu (z roku 2022) biorąc pod uwagę m.in. liczbę gospodarstw objętych pracą doradczą, doradztwo metodami ekologicznymi, promocja gospodarowania metodami ekologicznymi, współpraca z instytucjami pracującymi na rzecz rolnictwa ekologicznego oraz wszelkie inicjatywy promujące ekologiczny system produkcji. Szczegółowe wytyczne oraz kryteria oceny opisane są w REGULAMINIE dostępnym tutaj >>

Zgłoszenia kandydatów na najlepszego doradcę ekologicznego etapu wojewódzkiego przyjmowane będą do dnia 30 czerwca 2023 r. na formularzu sporządzonym zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu tutaj >>

Zgłoszenia można dokonać dwoma sposobami:

  1. pocztą tradycyjną na adres:
    Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
    ul. Jagiellońska 91; 10-356 Olsztyn
  2. drogą elektroniczną na adres: sekretaria@w-modr.pl

z dopiskiem: Konkurs „Najlepszy Doradca Ekologiczny”

Laureat etapu wojewódzkiego zostanie wyłoniony przez komisję konkursową do 28 lipca 2023 r. i tym samy zostanie zakwalifikowany do finału krajowego. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne!

Niezbędnych informacji udzieli:
Urszula Anculewicz
tel.: 697-632-088
e-mail: u.anculewicz@w-modr.pl

 

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz