wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium wyjazdowe - Wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu i zakładaniu fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim - 21-22 czerwiec 2023

Data utworzenia: 02-06-2023 ; Data wydarzenia: 21-06-2023

Seminarium wyjazdowe  - Wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu i zakładaniu fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim - 21-22 czerwiec 2023

Warmińsko Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedziba w Olsztynie zaprasza zainteresowane osoby do udziału w seminarium wyjazdowym pn. Wymiana doświadczeń w funkcjonowaniu i zakładaniu fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych w województwie warmińsko-mazurskim, realizowanego  w ramach  „Europejskiego Funduszu rolnego na Rzecz Obszarów Wiejskich. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które odbędzie się w dniach

21-22 czerwca 2023 roku.

Celem operacji jest zainteresowanie uczestników ideą i zasadami funkcjonowania różnych form działalności, jakimi są stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne i fundacje. Głównym założeniem jest kompleksowe przekazanie informacji o możliwych do założenia formach działalności prospołecznej. Zadaniem głównym wyjazdu studyjnego jest  przede wszystkim wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami a osobami z podmiotów odwiedzanych, jak również nabycie wiedzy merytorycznej i praktycznej z zakresu funkcjonowania form działalności, stowarzyszeń, spółdzielni socjalnych i fundacji.

Ilość miejsc ograniczona.

Osoba do kontaktu:

Radosław Skudlarz tel. 665 551 071, adres e-mail: r.skudlarz@w-modr.pl

 

u Karta zgloszeniowa.pdf (287.18 KB, PDF)
u planRSMS.pdf (284.99 KB, PDF)
Źródło: własne
Opracowanie: Radosław Skudlarz