wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Przedłużono, do 19 lipca br., nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych – obszar D

Data utworzenia: 26-06-2023

Przedłużono, do 19 lipca br., nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych – obszar D

Od 5 czerwca do 19 lipca 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane m.in. z racjonalizacją produkcji, wprowadzaniem innowacji czy zmianą profilu swojego gospodarstwa mogą starać się o dofinansowanie w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w ramach działania: Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D. Wsparcie finansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W obszarze D można realizować inwestycje związane zarówno z zakupem nowych maszyn i urządzeń rolniczych czy wyposażenia do produkcji rolnej, jak i z budową, remontem połączonym z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej. Pomoc może zostać przyznana również na zakładanie sadów lub plantacji krzewów owocowych, gatunków owocujących efektywnie dłużej niż 5 lat. Co ważne, inwestycje trwale związane z gruntem lub nieruchomością, w tym te związane z zakładaniem sadów lub plantacji krzewów owocowych, nie mogą być realizowane przez „osoby wspólnie wnioskujące”. W tym naborze będzie również można złożyć wniosek o dofinansowanie zakupu i instalacji urządzeń do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, pod warunkiem że energia produkowana z tych urządzeń wykorzystywana będzie na pokrycie potrzeb wynikających z prowadzenia działalności rolniczej. Z pomocy tej mogą skorzystać również ci, którzy otrzymali wsparcie z programu „Zielona energia dla wsi” wdrażanego przez NFOŚiGW.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/arimr/modernizacja-gospodarstw-rolnych-obszar-d--nabor-wydluzony-do-19-lipca

 

Opracowanie: Agnieszka Stajszczak