wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w Polsce

Data utworzenia: 09-05-2023

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w Polsce

 

Państwowa służba hydrogeologiczna odwołuje stan zagrożenia wystąpieniem niżówki hydrogeologicznej dla województwa warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego.

Stan zagrożenia utrzymuje się dla województwa pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

W indywidualnych płytkich ujęciach gospodarskich oraz w ujęciach komunalnych eksploatujących pierwszy poziom wodonośny mogą wystąpić lokalne niedobory wody spowodowane niskim stanem położenia zwierciadła wód podziemnych. W najbliższych tygodniach nie przewiduje się utrudnienia w pobieraniu wody z głębszych poziomów wodonośnych, w tym eksploatowanych przez ujęcia komunalne bądź przemysłowe.

Informacje nt. bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania zjawiska niżówki hydrogeologicznej, znajdują się na stronie państwowej służby hydrogeologicznej:

https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Źródło: https://www.pgi.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz