wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Data utworzenia: 04-05-2023

Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin

Wiosna jest okresem intensywnych prac polowych związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin. Nieprawidłowa ich aplikacja może stwarzać poważne zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i środowiska oraz być przyczyną znoszenia środków ochrony roślin na obszary i obiekty niebędące celem zabiegu. 

W załączniku przekazujemy informację i przypomnienie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie o bezpiecznym i właściwym stosowaniu środków ochrony roślin, w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt oraz środowiska. 

WIORIN - bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin - dokument do pobrania

Źródło: WIORIN
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk