wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

KONKURS: "Dobre praktyki/efekty wprowadzenia innowacji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem środków PROW 2014-2020"

Data utworzenia: 05-05-2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR), zaprasza do udziału w konkursie pt.: „Dobre praktyki/efekty wprowadzenia innowacji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem środków PROW 2014-2020”.

Konkurs ma na celu promocję ciekawych praktyk/efektów wprowadzanych innowacji w gospodarstwach rolnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, z wykorzystaniem środków PROW 2014-2020. Do udziału w konkursie zaproszeni są rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, którzy skorzystali ze wsparcia finansowego w ramach działań inwestycyjnych z PROW 2014-2020. Warunkiem udziału w Konkursie jest przesłanie na adres WMODR (podany w Regulaminie konkursu) do dnia 31 maja br. Karty zgłoszenia - załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu oraz Informacji o przetwarzaniu danych - załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu.
(w załączeniu Regulamin konkursu wraz z załącznikami).

Kryteria oceny innowacyjnego przedsięwzięcia:
- Znaczenie przedsięwzięcia dla właściciela gospodarstwa.
- Zachowanie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w ramach wprowadzonej innowacji w pracy rolnika i jego gospodarstwie.
- Znaczenie przedsięwzięcia jako innowacji na skalę wsi, gminy, powiatu lub województwa.
- Wysokość wykorzystania środków finansowych z PROW 2014-2020.
- Zakres wykorzystania potencjału i zasobów gospodarstwa i jego otoczenia.
- Innowacyjność przedsięwzięcia i jego wpływ na rozwój gospodarstwa.
- Aspekty estetyczne i krajobrazowe w prowadzonym gospodarstwie.
- Plan rozwoju gospodarstwa na najbliższy okres, z wykorzystaniem wprowadzonej lub nowej innowacji.
- Współpraca z innymi gospodarstwami dla wzajemnych korzyści i świadczenia usług.
- Oddziaływanie przedsięwzięcia/wprowadzonej innowacji na ochronę środowiska.
- Inne elementy stanowiące o wyjątkowości przedsięwzięcia/wprowadzonej innowacji.                                                                                                                                                                                       

Zaplanowane są również wizyty komisji konkursowej w siedzibach zgłoszonych działalności rolniczych i pozarolniczych, w celu weryfikacji i oceny na miejscu danej działalności. Kolejnym etapem pracy komisji konkursowej po wizytacjach na miejscu, będzie wybór od pięciu do siedmiu laureatów konkursu.Podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się do dnia 10.07.2023 r.
Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do udziału w konkursie.

Szczegółowych informacji udziela organizator konkursu - Agnieszka Stajszczak tel. 665830954/89 5357684 w.51

Opracowanie: Agnieszka Stajszczak