wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Uproszczone systemy uprawy – rolnictwo węglowe

Data utworzenia: 25-04-2023

Wymagania, które należy spełnić, aby skorzystać z praktyki: Uproszczone systemy uprawy, w ramach ekoschematu: Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi:

Aby uzyskać płatność w ramach praktyki, należy prowadzić na gruntach ornych:

  • uprawę konserwująca bezorkową (w tym uprawę pasową) poprzez:
  • wykonywanie zabiegów uprawowych z odstąpieniem od uprawy płużnej w zespole uprawek pożniwnych i przedsiewnych;
  • pozostawienie na polu po zbiorze uprawy w plonie głównym całości resztek pożniwnych w formie mulczu;
  • rejestr zabiegów agrotechnicznych, którego wzór znajduje się na stronie ARiMR  

Wymagania te dotyczą roku kalendarzowego, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności.

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 493).

u Instrukcja_2023.pdf (331.48 KB, PDF)
u Rejestr.xls (70.5 KB, XLS)
Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda