wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

ASF - Nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej - kontrola, przemieszczenia, bioasekuracja!

Data utworzenia: 24-04-2023

Informujemy, że zostało opublikowane nowe rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/594 z dnia 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605.

Przedmiotowe rozporządzenie weszło w życie 21 kwietnia br.

W związku z pojawiającymi się w obowiązujących dotychczas przepisach prawnych zmianami, załączamy tekst rozporządzenia oraz prezentację przygotowaną przez Główny Inspektorat Weterynarii, która dedykowana jest hodowcom i producentom świń. Ze względu na istotę problemu jakim jest afrykański pomór świń zachęcamy do zapoznania się z zamieszczonymi materiałami.

Źródło: PIW Iława
Opracowanie: Rodian Pawłowski