wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Aktualna sytuacja w województwie warmińsko-mazurskim w związku z występowaniem afrykańskiego pomoru świń

Data utworzenia: 06-04-2023

Informujemy, iż zgodnie z Zawiadomieniami Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w 2023 potwierdzone zostały 53 ogniska afrykańskiego pomoru świń u dzików.

Przypadki te występowały na terenach powiatów:

 • braniewskiego (12),
 • szczycieńskiego (9),
 • iławskiego (8),
 • bartoszyckiego (7),
 • gołdapskiego (7),
 • olsztyńskiego (4),
 • ełckiego (3),
 • elbląskiego (2),
 • działdowskiego (1),
 • lidzbarskiego (1),
 • nowomiejskiego (1),
 • ostródzkiego (1).

Są to pierwsze ogniska ASF u dzików w naszym województwie w 2023 roku, w całym kraju liczba wykrytych ognisk u dzików wynosi 1034.

W związku z występowaniem ASF w Polsce na terytorium kraju zostały wyznaczone obszary objęte różnymi restrykcjami:

 • obszar objęty ograniczeniami III (kolor czerwony na mapie),
 • obszar objęty ograniczeniami II (kolor różowy na mapie),
 • obszar objęty ograniczeniami I (kolor niebieski na mapie).

W załączeniu zamieszczamy mapę z obszarami restrykcyjnymi i ogniskami ASF u dzików na podstawie regionalizacji zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2023/685 z dnia 27 marca 2023 r.

W związku z powyższym przypominamy rolnikom i producentom trzody chlewnej o przestrzeganiu zasad Bioasekuracji w swoich gospodarstwach!

 

 

Źródło: WIW
Opracowanie: Rodian Pawłowski