wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwa kampania wnioskowa

Data utworzenia: 20-03-2023

Trwa kampania wnioskowa

Od 15 marca 2023 r., można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r. Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, dlatego budzi ciekawość dotyczącą nowych możliwości, a zarazem wątpliwość w obawie przed zmianą.

Nowe zasady ubiegania się o płatności wymagają doskonalenia, doczytania, czasem dopytania w instytucjach wdrażających nowy system płatności. Doradcy z Warmińsko-Mazurskiego  Ośrodka Doradztwa Rolniczego pomagają w wypełnieniu wniosku o płatności starając się pomóc rolnikom w wyborze jak najwłaściwszego rozwiązania dla każdego gospodarstwa, z którym się spotykają.

Obowiązkowy element płatności bezpośrednich kładzie większy nacisk na kwestie środowiskowe i klimatyczne i jest połączeniem wymogów zazielenienia i zasady wzajemnej zgodności.  

Rolnicy, którzy podejmą się realizacji praktyk korzystnych dla środowiska, klimatu i dobrostanu zwierząt ponad obowiązkowe, mogą ubiegać się o nowy rodzaj płatności – EKOSCHEMATY.

Wybór ekoschematów jest dobrowolny, ale aby otrzymać dopłaty na wyższym poziomie, trzeba zobowiązać się do ich realizacji w swoim gospodarstwie. Ekoschematy realizują cele środowiskowe i klimatyczne dotyczące wspierania zrównoważonego rozwoju i ochrony zasobów naturalnych, takich jak woda, gleba i powietrze oraz ochrony bioróżnorodności. Rolnik może wybrać jeden z 6 dostępnych ekoschematów lub połączyć kilka najbardziej odpowiadających strukturze produkcji w swoim gospodarstwie.

Zasady dopłat bezpośrednich w 2023 wymagają od rolników uwagi w prowadzeniu prac w gospodarstwie. Niestety przekroczenie lub złamanie zapisów którejkolwiek z norm będzie skutkować zmniejszeniem dopłat bezpośrednich w 2023 r.

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami są przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 r. Dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc.

Korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 r.

Zapraszamy rolników do naszych biur w celu spotkania z doradcą i uzyskania bezpłatnego wsparcia w przygotowaniu wniosku o płatności bezpośrednie, kontynuacyjne RŚK lub  kontynuacyjne ekologiczne w ramach zadania dot. pomocy w zakresie sporządzania dokumentacji niezbędnej do uzyskania pomocy finansowanej lub współfinansowanej ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Kontakt do doradców dostępny  TUTAJ

Opracowanie: Renata Gazda