wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

XXIX Kongres SERiA 5-7 września 2023 r. "Wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”

Data utworzenia: 22-03-2023 ; Data wydarzenia: 05-09-2023

XXIX Kongres SERiA 5-7 września 2023 r. "Wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”

W imieniu organizatorów, Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu (SERiA), uprzejmie zapraszamy do uczestnictwa w XXIX Kongresie SERiA, który odbędzie się w dniach 5-7 września 2023 r.

Temat Kongresu: „Wyzwania dla agrobiznesu i obszarów wiejskich”.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem merytorycznym i przy współudziale Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

PROGRAM:

Pierwszego dnia Kongresu (5.09.2023 r.) odbędą się sesje plenarne:

 • Agrobiznes – wyzwania przyszłości
 • Dobre praktyki w systemie doradztwa rolniczego a nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej

Drugiego dnia (6.09.2023 r.) odbędą się:

 • Panel dyskusyjny: Energia współpracy nauki i praktyki
 • Obrady w sekcjach, w zakresie problematyki Kongresu:
  • Kierunki rozwoju badań naukowych i doskonalenia systemu transferu wiedzy do sektora rolno-spożywczego
  • Nowa perspektywa Wspólnej Polityki Rolnej UE
  • Globalizacja oraz regionalizacja w rolnictwie i przemyśle spożywczym
  • Bezpieczeństwo żywności i bezpieczeństwo żywnościowe
  • Odnawialne źródła energii i gospodarka zasobami naturalnymi
  • Wyzwania środowiskowe adaptacji gospodarstw rolnych oraz sektora agrobiznesu  w kontekście transformacji gospodarki
  • Społeczno-gospodarcze uwarunkowania rozwoju sektora rolnego i obszarów wiejskich
  • Uwarunkowania środowiskowo-technologiczne rozwoju rolnictwa
  • Instytucjonalne uwarunkowania funkcjonowania obszarów wiejskich
  • Problemy logistyczne we współczesnym sektorze rolno-spożywczym
  • Rola spółdzielczości w kreowaniu rozwoju lokalnego
  • Rozwój turystyki na obszarach wiejskich
  • Rynki finansowe i bankowość w agrobiznesie
  • Rozwój rynku surowców rolnych
  • Działalność gospodarcza na obszarach objętych różnymi formami ochrony
  • Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania gospodarstw domowych
  • Challenges for the development of agribusiness and rural areas

Na zakończenie Kongresu (7.09.2023 r.), Organizatorzy zapraszają do udziału w wyjeździe studyjnym: Wykorzystanie tożsamości regionalnej w tworzeniu unikalnych produktów turystycznych - MAZURY ZACHODNIE, podczas której uczestnicy odwiedzą Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku Etnograficznym w Olsztynku oraz Garncarską Wioskę w Kamionce, gdzie odbędzie się prezentacja – tradycje kulturowe i unikalne produkty, zwiedzanie wybranych zakątków Rajskiego Ogrodu – największego ogrodu edukacyjno-pokazowego na Mazurach, obiad regionalny, zwiedzanie garncarskiej wioski z warsztatami rękodzielniczymi.

MIEJSCE KONGRESU:

XXIX Kongres Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu odbędzie się w miasteczku akademickim Kortowo. Obrady plenarne będą prowadzone w Centrum Konferencyjno-Szkoleniowym UWM położonym na terenie Kortowa – największego miasteczka studenckiego w Polsce. Do dyspozycji uczestników oddana zostanie klimatyzowana, w pełni wyposażona aula posiadająca 160 miejsc.

Zakwaterowanie gości oraz obrady w sekcjach drugiego dnia Kongresu będą miały miejsce w Best Western Plus Hotel zlokalizowanym w samym centrum Olsztyna, ok. 10 minut drogi od Kortowa. Hotel zapewni uczestnikom Kongresu zarówno salę do obrad plenarnych, jak i mniejsze sale konferencyjne na potrzeby obrad w sekcjach.

Korzystając z lokalizacji w bezpośrednim sąsiedztwie olsztyńskiej Starówki, po zakończeniu obrad, w programie Kongresu zaplanowano również spacer ze zwiedzaniem oraz dodatkowe atrakcje wieczorne, umożliwiające uczestnikom integrację oraz wymianę doświadczeń, uatrakcyjnione występem Zespołu Pieśni i Tańca KORTOWO.

Wydarzenie skierowane jest do naukowców oraz praktyków prowadzących działalność w obrębie tematyki związanej z rozwojem terenów wiejskich oraz działających na nich podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, jednostek naukowych i samorządu lokalnego.

Więcej informacji związanych z programem i warunkami udziału: http://www.seria.com.pl/images/Pliki/XXIX-Komunikat_Nr_1.pdf

Osoby chętne do udziału w wydarzeniu, prosimy o rejestrację na stronie: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUOGEc7Bn82Nw06SfBS8NasBL9ZgbSt1BwLwKOoVhFewzjUw/viewform

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

KOMITET ORGANIZACYJNY XXIX KONGRESU SERiA:

Przewodnicząca: dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM
Z-ca przewodniczącej: dr hab. Mirosław Gornowicz, prof. UWM
Sekretarz: dr hab. Małgorzata Grzywioska-Rąpca
Sekretarz: dr Katarzyna Andruszkiewicz
oraz
dr Joanna Florek
dr Dominika Jakubowska
dr Dominika Kuberska
dr Jacek Michalak
dr Jarosław Mioduszewski
dr Zbigniew Nasalski
dr Marek Siemiński
dr Joanna Stanisławska
dr Tomasz Wierzejski

Kontakt: e-mail: seria2023@uwm.edu.pl

Źródło: UWM Katarzyna Andruszkiewicz
Opracowanie: Maria Suszko