wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) - wytyczne podstawowe oraz szczegółowe dla interwencji w sektorze pszczelarskim

Data utworzenia: 20-03-2023

MRiRW udostępnia wytyczne podstawowe w zakresie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027.

Niniejsze wytyczne mają charakter horyzontalny i obejmują m.in. kwestie związane z trybem przyznawania i wypłaty pomocy finansowej, a także wskazują podstawowy katalog warunków przyznawania, wypłaty i zwrotu tej pomocy oraz katalog zobowiązań w okresie związania celem dla interwencji PS WPR, w których pomoc jest przyznawana na podstawie umowy o przyznaniu pomocy.

oraz 

Wytyczne szczegółowe w zakresie przyznawania, wypłaty i zwrotu pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla interwencji w sektorze pszczelarskim.

Niniejsze wytyczne obejmują m.in. kwestie związane z przyznawaniem, wypłatą i zwrotem pomocy finansowej dla interwencji pszczelarskich PS WPR.

Wytyczne obowiązują od 15 marca 2023 r.

Wytyczne zostały udostępnione pod następującymi adresami: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-horyzontalne2 oraz https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne-szczegolowe 

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Dział Technologii Produkcji