wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium „Wykorzystanie nowych technologii w uprawach ograniczających straty składników pokarmowych” 14 marca 2023 r.

Data utworzenia: 16-03-2023

Dnia 14 marca 2023 w Wiejskim Centrum Inicjatyw, Giże 7 (koło Olecka), odbyło się seminarium pt. „Wykorzystanie nowych technologii w uprawach ograniczających straty składników pokarmowych

Seminarium otworzył witając wykładowców i gości Pan Robert Nowacki, Dyrektor Oddziału w Olecku WMODR.

Zwrócił uwagę na konieczność wymiany wiedzy na temat aktualnych treści dotyczących założeń WPR na lata 2023-2027, w tym Ekoschematów. Nawiązał do toczących się transformacji również tych na polu, dotyczących m.in. takiego prowadzenia upraw które będzie nie tylko ograniczało straty składników pokarmowych ale również będzie miało uzasadnienie ekonomiczne.

Wykłady poprowadzili:

- Krzysztof Kamiński ze Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Białymstoku, który przybliżył zasady pobierania prób glebowych, koszty badania tych prób jak również zwrócił uwagę jak istotną rolę odgrywa w gospodarstwie posiadana wiedza na temat zasobności posiadanych gleb.

- Krzysztof Krasowski, kierownik biura powiatowego ARiMR w Olecku, przedstawił zgromadzonym zasady działania aplikacji „Mobilna ARiMR”. Krok po kroku wyjaśnił jak mamy poruszać się w aplikacji, czego możemy oczekiwać i na jaką reakcję zwrotną ze strony ARiMR możemy liczyć kiedy popełnimy błąd.

- Ireneusz Gałka z firmy KUHN, przybliżył rolnikom zasady działania maszyn do uprawy bezorkowej. Przedstawił bogaty wachlarz nowoczesnych sprzętów pozwalających na zastosowanie maszyn do uproszczonej uprawy

- Sławomir Pryba z firmy Joskin, wyjaśnił jak funkcjonują nowoczesne aplikatory do płynnych  nawozów naturalnych, poddał pod dyskusję możliwości zastosowania zarówno węży wleczonych jak i tych z redlicami do jak najlepszego dożywienia gleby z jak najmniejszymi stratami składników odżywczych, w tym głównie azotu.

 

Uczestnicy mogli również zapoznać się z działaniem beczkowozu z aplikatorem szczelinowym oraz najnowszą ofertą Pracowniczego Ośrodka Maszynowego w Augustowie, podczas pokazu maszyn.

Podsumowanie seminarium poprzedziła ożywiona dyskusja rolników, którzy mieli okazję wymienić swoje doświadczenia i rozwiać swoje wątpliwości zadając szereg pytań wykładowcom.

Wykładowcom i uczestnikom za aktywny udział  w seminarium serdecznie dziękujemy.

Opracowanie: Piotr Michniewicz