wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rusza nabór wniosków o płatności bezpośrednie

Data utworzenia: 15-03-2023 ; Data wydarzenia: 15-03-2023

Od 15 marca 2023 r., można składać wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych w ramach II filara WPR za 2023 r.

Jest to pierwszy nabór wniosków w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

Wniosek, tak jak w ubiegłych latach, należy złożyć się do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), wyłącznie w postaci elektronicznej – za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.

Dostęp do aplikacji odbywa się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostępnej na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr.

Wnioski o przyznanie płatności wraz z załącznikami będą przyjmowane od 15 marca do 15 maja 2023 r. Tradycyjnie dokumenty będzie można dostarczyć również po tym terminie, ale za każdy roboczy dzień opóźnienia płatność będzie pomniejszana o 1 proc.

Korekty we wnioskach bez konsekwencji finansowych będzie można dokonywać do 31 maja 2023 r. Po tej dacie płatności do powierzchni objętych zmianami będą również obniżane o 1 proc. za każdy dzień zwłoki. Zarówno w przypadku składania wniosków, jak i wprowadzania w nich modyfikacji, ostateczny termin to 9 czerwca 2023 r.

Zapraszamy rolników do biur terenowych WMODR w celu spotkania z doradcą i uzyskania wsparcia w przygotowaniu wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe (kontynuacyjne RŚK, RE, ONW).

 

Zapraszamy do obejrzenia materiału TVP3 Olsztyn, w którym wypowiedzi udziela Małgorzata Micińska-Wąsik, I Z-ca Dyrektora WMODR.

KLIKNIJ!

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda