wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

"Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe" - konferencja naukowa

Data utworzenia: 07-03-2023 ; Data wydarzenia: 14-06-2023

"Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe" - konferencja naukowa

W imieniu organizatora, Katedry Prewencji Weterynaryjnej i Higieny Pasz, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zapraszamy na konferencję pn. „Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe”, która odbędzie się 14-15 czerwca 2023 w Auli im. prof. H. Janowskiego, ul. Oczapowskiego 13, 10-719 w Olsztynie.

Zgodnie z przepisami UE przetworzone białko zwierzęce (PAP - Processed Animal Protein) z owadów może być wykorzystywane do produkcji pasz dla zwierząt towarzyszących, zwierząt akwakultury, drobiu i świń, oraz żywności jako „novel food”.

W ostatnich latach w wielu krajach świata obserwowany jest rozwój hodowli owadów w dużej, fermowej skali, jak również w mniejszej, rozdrobnionej, na bazie potencjału małych gospodarstw rolnych.

Konferencja jest jedną z dróg rozpowszechnienia wiedzy wśród społeczeństwa na temat wykorzystania białka owadziego w produkcji pasz i żywności.  Zostaną przedstawione najnowsze badania i opracowania naukowe w tym zakresie. Poza tym konferencja ma pełnić rolę integracyjną w stosunku do osób zainteresowanych hodowlą i przetwórstwem owadów.

Po wprowadzeniu do żywności kolejnych owadów na podstawie Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2022/188 z dnia 10 lutego 2022 r.

zezwalającego na wprowadzenie na rynek mrożonych, suszonych i sproszkowanych postaci Acheta domesticus jako nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283, w polskich mediach pojawia się coraz więcej opinii i komentarzy na ten temat. Wiele z tych opinii wynika z fobii i wstrętu do konsumpcji owadów, ale przede wszystkim z braku rzetelnej wiedzy na temat hodowli, przetwórstwa i wykorzystania owadów na paszę i żywność.

Jako partner konferencji serdeczie zapraszamy do uczestnictwa.

Informacje dotyczące rejestracji i prelegentów można pobrać klikając w link - https://owady14-15-06-2023.syskonf.pl/

Źródło: materiały informacyjne organizatora
Opracowanie: Paulina Karaszkiewicz