wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

BRANCHES: Prezentacja dobrych praktyk rolniczych – warsztaty i demonstracje 28-29.03.2023 r.

Data utworzenia: 02-03-2023 ; Data wydarzenia: 28-03-2023

BRANCHES: Prezentacja dobrych praktyk rolniczych – warsztaty i demonstracje 28-29.03.2023 r.

W imieniu organizatorów, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, uprzejmie zapraszamy
do uczestnictwa w spotkaniu:

Prezentacja dobrych praktyk rolniczych – warsztaty i demonstracje, które odbędzie się w dniach 28-29.03.2023 r. w Olsztynie oraz na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Pierwszą część stanowić będą warsztaty pn. „Dobre praktyki rolnicze – technologie, łańcuchy wartości, polityki” (udział stacjonarny i online), które odbędą się 28 marca 2023 r., w Hotelu HP Park, Al. Warszawska 119, 10-701 Olsztyn.

Następnie, także 28 marca 2023 r., odbędzie się wyjazd studyjny na pokaz maszyn firmy QUERCUS.

Podczas drugiego dnia wydarzenia, tj. 29 marca 2023 r., odbędzie się wizyta studyjna w Ekociepłowni Miejskiej we Fromborku wraz z pokazem zbioru miskanta (rośliny energetycznej).

Wydarzenie jest organizowane w ramach projektu badawczego Unii Europejskiej o akronimie BRANCHES: Boosting Rural Bioeconomy Networks following multi-actor approaches – Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe.

Skierowane jest ono do praktyków prowadzących działalność na terenach wiejskich, podmiotów gospodarczych, stowarzyszeń, jednostek naukowych i samorządu lokalnego.

Celem wydarzenia jest upowszechnienie wiedzy dotyczącej lokalnych rozwiązań innowacyjnych
w zakresie łańcuchów wartości biomasy oraz odnawialnych źródeł energii o wysokim potencjale wdrożeniowym na terenach wiejskich. Spotkanie będzie także okazją do określenia czynników sprzyjających i ograniczających wykorzystanie innowacji na terenach wiejskich.

Część warsztatowa ma charakter hybrydowy, z możliwością uczestnictwa stacjonarnego i online. Szczególnie zachęcamy Państwa do uczestnictwa w formie stacjonarnej, a w przypadku braku takiej możliwości – do uczestnictwa online. Niezależnie od formy uczestnictwa, prosimy o zarejestrowanie udziału w wydarzeniu.

Link do rejestracji:

https://nbnpl.uwm.edu.pl/rejestracja-na-wydarzenie-branches/

Uwaga! Liczba miejsc na wyjazdy studyjne jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Zachęcamy także do rejestracji w sieci National BIOECONOMY Network Poland – NBN PL tworzonej w ramach projektu BRANCHES: http://nbnpl.uwm.edu.pl/

Celem sieci NBN PL jest współpraca z podmiotami realizującymi działania innowacyjne na terenach wiejskich, popularyzacja i upowszechnianie najlepszych praktyk (best practices) w zakresie biogospodarki wdrożonych na terenach wiejskich poprzez:

• Wsparcie transferu wiedzy i zachęcanie do innowacji,

• Udostępnienie wiedzy,

• Nawiązywanie kontaktów i ułatwianie zaangażowania, a także zwiększanie możliwości projektowych dla członków.

Opracowanie: Agnieszka Pyzel