wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny" - zaproszenie na wyjazd studyjny i konferencję

Data utworzenia: 23-02-2023 ; Data wydarzenia: 27-03-2023

„Poprawa pozycji konkurencyjnej rolników dzięki ograniczeniu roli pośredników w łańcuchu produkcji wołowiny

Operacja realizowana jest przez Federację Grup i Producentów Wołowina Polska wraz z Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Podlaskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szepietowie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie oraz Wielkopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

Wyjazd studyjny w okolice Minikowa dla rolników zajmujących się produkcją bydła opasowego z województwa warmińsko-mazurskiego wraz z konferencją stanowiącą podsumowanie II etapu i całej operacji dla 140 osób: 100 rolników – kluczowych uczestników operacji, którzy wezmą udział we wcześniejszych wyjazdach studyjnych oraz zaproszonych gości reprezentujących podmioty i instytucje zajmujące się szeroko pojętym wsparciem sektora rolnego w tym przede wszystkim integracją oraz sektorem wołowiny: doradców, reprezentantów nauki, samorządu terytorialnego, organizacji producenckich oraz branżowych, szeroko pojętych instytucji wsparcia rolnictwa, innych rolników zainteresowanych tematem oraz przedstawicieli mediów.

Wyjazd studyjny wraz z konferencją odbędzie się w dniach od 27 do 30 marca 2023 roku – wyjazd realizowany będzie w dniach od 27 do 29 marca natomiast konferencja odbędzie się w dniach 29 i 30 marca. Wyjazd zaplanowany jest dla 50 rolników reprezentujących 2 województwa: warmińsko-mazurskie i podlaskie, około 25 osób z każdego z województw. 

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie informuje, iż wyjazd ma na celu zacieśnienie współpracy i dalszy wzrost wzajemnego zaufania w ramach nowego modelu biznesowego mającego prowadzić do optymalizacji łańcucha produkcji wołowiny, rozszerzania procesu integracji i poprawy pozycji konkurencyjnej bezpośrednio współpracujących ze sobą rolników. Konferencja ma na celu wymianę i upowszechnianie wiedzy oraz doświadczeń a także dobrych praktyk wypracowanych w ramach operacji.

Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału!

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl. Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Federacja Grup i Producentów Wołowina Polska

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk