WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin

Data utworzenia: 22-03-2019 ; Data wydarzenia: 29-03-2019

Szkolenia dla sprzedawców środków ochrony roślin

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie (WMODR) upoważniony został przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Olsztynie do prowadzenia szkoleń w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Dla osób dokonujących zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy organizowane są odpłatne szkolenia:

 • podstawowe (24 godziny dydaktyczne),
 • uzupełniające dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe (7 godzin dydaktycznych).

Uczestnikami szkoleń uzupełniających powinny być osoby, które posiadają nieaktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia podstawowego. Nie ma przeszkód prawnych, aby w szkoleniu uzupełniającym wzięły udział osoby, których kwalifikacje są jeszcze aktualne; w takim przypadku szkolenie uzupełniające skutkuje ich przedłużeniem od dnia ukończenia szkolenia na okres 5 kolejnych lat.

Trwa nabór na szkolenia:

 • podstawowe 29.03-02.04.2019 r.
 • uzupełniające 04.04.2019 r.

Program szkoleń obejmuje następującą tematykę:

 1. wybrane zagadnienia w zakresie przepisów prawnych,
 2. charakterystyka i stosowanie środków ochrony roślin,
 3. integrowana ochrona roślin,
 4. technika wykonywania zabiegów w ochronie roślin,
 5. zapobieganie negatywnemu wpływowi środków ochrony roślin na środowisko,
 6. bezpieczeństwo i higiena pracy przy sprzedaży i stosowaniu środków ochrony roślin.

Odpłatność: zgodnie z cennikiem usług WMODR.
Szkolenia organizowane są w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91.

Więcej informacji uzyskają Państwo w Dziale Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw  pod nr. tel. (89) 535 76 84, wew. 46 lub 44.

Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń zachowują ważność przez okres 5 lat od daty wystawienia i uprawniają do:

 • dokonywania zbycia środków ochrony roślin ostatecznemu nabywcy,
 • nabywania środków ochrony roślin,
 • wykonywania zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w produkcji rolnej i leśnictwie.
Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik