WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór na stanowisko "Administrator sieci"

Data utworzenia: 13-03-2019 ; Data wydarzenia: 22-03-2019

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ogłasza nabór na stanowisko "Administrator sieci"

Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem pracy:

 • Wykształcenie wyższe – informatyczne,
 • znajomość technologii do wirtualizacji –VMware vSphere
 • doświadczenie w administracji serwerami opartymi o system Windows Serwer 2008,Windows Server 2016
 • zarządzanie środowiskiem Active Directory
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych z rodziny Windows,
 • bardzo dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami: LAN/WAN/WLAN/VPN
 • umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów sprzętowych oraz programowych,


Wymagania dodatkowe:

 • Certyfikaty Microsoft, VMware,
 • znajomość baz danych MSSQL
 • znajomość baz danych PostgreSQL
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną pracę z dokumentacją techniczną,

Wymagane dokumenty:

 • CV oraz list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Termin składania dokumentów: do 22 marca 2019 r. w sekretariacie  WMODR z siedzibą w Olsztynie, 10-356 Olsztyn ul. Jagiellońska 91

Opracowanie: Marcin Cyrankowski