wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nowe metodyki Integrowanej Produkcji

Data utworzenia: 06-02-2023

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa opublikowała na swojej stronie Metodyki Integrowanej Produkcji Roślin dla 9 nowych gatunków roślin, tj:

 • buraka

 • cukinii, kabaczka i patisona

 • dyni olbrzymiej i piżmowej

 • gryki

 • jęczmienia browarnego

 • prosa

 • sałaty polowej

 • selera korzeniowego

 • soi

Prowadzenie produkcji zgodnie z metodykami zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa jest jednym z podstawowych obowiązków producenta, który ubiega się o certyfikat Integrowanej Produkcji Roślin.

Metodyki Integrowanej produkcji roślin zawierają m.in. takie elementy jak:

 1. planowanie i zakładanie uprawy z uwzględnieniem doboru odmian;
 2. nawożenie z uwzględnieniem analiz gleby;
 3. stosowanie racjonalnych sposobów regulowania zachwaszczenia;
 4. pielęgnacja upraw;
 5. ochrona przed chorobami i szkodnikami z uwzględnieniem metod niechemicznych; 
 6. zasad higieniczno-sanitarne;
 7. listy obligatoryjnych czynności i zabiegów w systemie integrowanej produkcji roślin,
 8. listy kontrolne IP,
 9. ogólne zasady wydawania certyfikatów IP.

Na stronie http://piorin.gov.pl/publikacje/metodyki-ip/ można znależć również zaktualizowane metodyki Integrowanej Produkcji dla kilkudziesięciu gatunków roślin sadowniczych, warzywniczych i rolniczych.

 

Opracowanie: Maja Jurczak