wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium pn. "Rolniczy handel detaliczny szansą rozwoju gospodarstw rolnych" - 21 lutego 2023 r.

Data utworzenia: 06-02-2023 ; Data wydarzenia: 21-02-2023

Seminarium pn. "Rolniczy handel detaliczny szansą rozwoju gospodarstw rolnych" - 21 lutego 2023 r.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie organizuje seminarium pn. „Rolniczy handel detaliczny szansą rozwoju gospodarstw rolnych”, które odbędzie się 21.02.2023 r. o godzinie 10.00. Seminarium odbędzie się w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 91 oraz online za pośrednictwem platformy Zoom.

Podczas spotkania zostaną poruszone tematy dotyczące funkcjonowania rolniczego handlu detalicznego (RHD) w świetle obowiązujących regulacji prawnych, m.in.:

  • produkcja i sprzedaż żywności pod kątem spełnienia wymagań sanitarno-higienicznych oraz weterynaryjnych;
  • jakość handlowa produktów żywnościowych w zakresie znakowania;
  • produkcja i sprzedaż żywności w ramach RHD a przepisy podatkowe;
  • możliwość wsparcia finansowego na podejmowanie i prowadzenie RHD.

Osoby zainteresowane tematem RHD zachęcamy do udziału w seminarium w formie hybrydowej, tj.:

  • stacjonarnie - w siedzibie Ośrodka przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie, z prośbą o potwierdzenie obecności do dnia 14 lutego 2023 r.;
  • online – za pośrednictwem platformy Zoom z prośbą o wypełnienie formularza zgłoszeniowego znajdującego się pod linkiem https://forms.gle/iMBV7zZoGR2cC89P7 do dnia 20 lutego 2023 r.; na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail, w dniu seminarium zostanie przesłany link z dostępem do spotkania.

Osoba odpowiedzialna za organizację seminarium:

Marta Bieciuk – Kierownik Sekcji Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki w Dziale Rozwoju Obszarów Wiejskich, tel. 665 890 142, e-mail: m.bieciuk@w-modr.pl.

Źródło: WMODR
Opracowanie: Marta Bieciuk