wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rozliczenie pomocy finansowej dla KGW do 31 stycznia 2023 r.

Data utworzenia: 24-01-2023

Przypominamy, iż Koła Gospodyń Wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa są zobowiązane do rozliczenia otrzymanej pomocy przyznanej na prowadzenie działalności statutowej w 2022 r. 

Sprawozdanie należy złożyć do 31 stycznia 2023 r. do biura powiatowego właściwego ze względu na siedzibę Koła Gospodyń Wiejskich. Okres sprawozdawczy dotyczy naboru, który trwał od 1 kwietnia do 30 września 2022 r., a środki były wydatkowane do 31 grudnia 2022 r.

Wzór formularza sprawozdania oraz informacje o pomocy znajdują się na stronie ARiMR

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Marta Bieciuk