wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Limity kredytowe na 2023 rok

Data utworzenia: 23-01-2023

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poinformowała o możliwości ubiegania się o pomoc finansową w formie kredytów preferencyjnych.

W dniu 23 stycznia 2023 roku na internetowej platformie aplikacyjnej Agencja udostępniła współpracującym bankom na 2023 r. limity akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do kredytów.

 

Kredyty na sfinansowanie części kosztów inwestycji (z linii PR, RR, Z)

limit akcji kredytowej w wysokości 150 mln zł,

środki w kwocie 1,1 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

 

Kredyty na wznowienie produkcji po klęskach żywiołowych (z linii K01, K02)

limit akcji kredytowej w wysokości 100 mln zł,

środki w kwocie 3 mln zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

 

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (z linii KPS)

limit akcji kredytowej w wysokości 10 mln zł,

środki w kwocie 100 tys. zł na dopłaty do oprocentowania w/w kredytów.

 

Kredyty z częściową spłatą kapitału na zakup użytków rolnych przez młodych rolników (z linii MRcsk)

środki w kwocie 5 mln zł na dopłaty do w/w kredytów.

 

O kredyty rolnicy mogą ubiegać się w bankach: Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., SGB-Banku S.A., a także w zrzeszonych i współpracujących z nimi Bankach Spółdzielczych oraz BNP Paribas Bank Polska S.A., Santander Bank Polska S.A., Krakowskim Banku Spółdzielczym, Banku Spółdzielczym w Brodnicy.

Kredyty na ponowne uruchomienie produkcji świń zaprzestanej w związku z ASF (linia KPS) udziela SGB Bank SA a także zrzeszone i współpracujące z nim Banki Spółdzielcze oraz Bank Spółdzielczy w Brodnicy.

 

Szczegółowe warunki i zasady udzielania kredytów są dostępne w zakładce „Pomoc krajowa”.

 

Źródło: https://www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska