wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

WMODR zaprasza na szkolenia dotyczące wsparcia na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Data utworzenia: 23-01-2023

WMODR zaprasza na szkolenia dotyczące wsparcia na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia dotyczące wsparcia na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej WPR na lata 2023-2027.

Szkolenia odbędą się w każdej gminie województwa warmińsko-mazurskiego w miesiącach luty i marzec 2023 roku.

HARMONOGRAM SZKOLEŃ TUTAJ

Podczas spotkań przekazana zostanie aktualna wiedza na temat:

  • nowych wymogów (warunkowości) i zasad ubiegania się o płatności bezpośrednie w kampanii 2023, w tym wsparcia do produkcji oraz do ekoschematów;
  • wsparcia małych gospodarstw i młodych rolników oraz inwestycji w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność;
  • interwencji środowiskowo-klimatycznych, w szczególności programów rolnośrodowiskowych i rolnictwa ekologicznego;
  • wsparcia małej przedsiębiorczości i małego przetwórstwa, w tym rolniczego handlu detalicznego.

Zapraszamy zainteresowanych do zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach do Zespołów Doradców (KONTAKT TUTAJ) działających w każdym powiecie naszego województwa.

Szkolenia są otwarte dla każdego.


Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

doradza – informuje - szkoli

Opracowanie: Maria Suszko