wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Stosujesz środki ochrony roślin? Sprawdź, czy posiadasz aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia chemizacyjnego

Data utworzenia: 23-01-2023

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, poprzez swoje biura (adresy i kontakt TUTAJ), znajdujące się w każdym powiecie, prowadzi nabór uczestników na szkolenia nadające uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zachowuje ważność przez 5 lat, uprawnia do wykonywania zabiegów oraz zakupu środków ochrony roślin. Dokument ten jest wymagany również w czasie kontroli dokonywanych, m.in. przez PIORiN, ARiMR.

Szkolenia podstawowe są dwudniowe i przeznaczone dla osób, które po raz pierwszy biorą udział w takim szkoleniu. Natomiast szkolenia uzupełniające są jednodniowe i skierowane do osób, które ukończyły szkolenie podstawowe. Podczas szkoleń przekazywana jest wiedza o przepisach prawnych regulujących postępowanie ze środkami ochrony roślin, ich charakterystyce, zasadach integrowanej ochrony roślin, technikach wykonywania zabiegów, zapobieganiu negatywnemu wpływowi środków na środowisko, zasadach bezpiecznej i higienicznej pracy ze środkami ochrony roślin.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Szczegółowe informacje o szkoleniach - data, miejsce, godzina - znajdują się pod linkiem: https://wmodr.pl/szkolenia

Opracowanie: Paulina Jaskólska