wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Data utworzenia: 20-01-2023

Komunikat PSH dotyczący sytuacji hydrogeologicznej w okresie od 01.12.2022 r. do 31.12.2022 r.

Państwowa służba hydrogeologiczna (PSH) przedstawiła nowy komunikat, który zawiera omówienie sytuacji hydrogeologicznej Polski w okresie od 1 do 31 grudnia 2022 r. Informacje w nim zawarte dotyczą m.in. położenia zwierciadła wód podziemnych, stanu rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych oraz stanu zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w pierwszym poziomie wodonośnym.

W grudniu ubiegłego roku nastąpił w około 55% wzrost średniego poziomu wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego w odniesieniu do ich średniego stanu z poprzedniego miesiąca. Wzrost poziomu wód podziemnych zarejestrowany został głównie w południowej, wschodniej i miejscami w centralnej części naszego kraju. W tym czasie w przypadku 36%  punktów obserwacyjnych odnotowano obniżenie średniego poziomu wód podziemnych. Sytuacja taka dotyczyła najczęściej punktów obserwacyjnych zlokalizowanych w zachodniej, północnej i miejscami w centralnej Polsce. W przypadku ponad 9% analizowanych punktów obserwacyjnych średni poziom wód podziemnych pierwszego poziomu wodonośnego w grudniu ubiegłego roku nie zmienił się w porównaniu z ich średnim stanem odnotowanym w poprzednim miesiącu.

Wielkość rezerw zasobów zmiennych wód podziemnych w poziomach wodonośnych o zwierciadle swobodnym w grudniu ubiegłego roku na przeważającym obszarze kraju utrzymywała się na poziomie bezpiecznym dla zaopatrzenia ludności w wodę. Mniej korzystna sytuacja pod tym względem panowała w tym czasie w północnej Polsce, głównie na Pomorzu Zachodnim, Pomorzu, północnym Mazowszu, w południowej części Mazur oraz lokalnie na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce i we wschodniej części Śląska. Odnotowany na tych obszarach średni poziom wód podziemnych wskazywał na wystąpienie zagrożenia stanu rezerw zasobów wód podziemnych. Brak rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia został odnotowany lokalnie na obszarach województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego oraz zachodniopomorskiego.

W grudniu ub.r. stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z położeniem zwierciadła wód podziemnych poniżej stanu niskiego ostrzegawczego (SNO) utrzymywał się na zbliżonym poziomie jak w poprzednim miesiącu. Niżówką hydrogeologiczną objęte były części województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, warmińsko-mazurskiego oraz mazowieckiego.

 

Więcej informacji na stronie: https://www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

 

Źródło: https://www.pgi.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz