wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim

Data utworzenia: 11-01-2023

Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie prowadzi nabór wniosków w programie dotacyjnym, którego celem jest ochrona bioróżnorodności poprzez działania na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim.

Termin naboru wniosków o dofinansowanie

Nabór wniosków o dofinansowanie ma charakter ciągły i trwa od dnia ogłoszenia do 31.10.2023 r. do godziny 15.00. lub do rozdysponowania puli środków przeznaczonych w Programie.

Beneficjenci konkursu

Pszczelarze posiadający weterynaryjny numer identyfikacyjny lub zarejestrowani w rejestrze prowadzonym przez powiatowego lekarza weterynarii z terenu województwa warmińsko-mazurskiego. Wnioskodawca powinien posiadać co najmniej minimum 10 rodzin pszczelich i nie więcej niż 79 rodzin pszczelich.

Warunki dofinansowania

  • W ramach Programu przewidziane jest dofinansowanie w formie dotacji do 80% kosztów kwalifikowanych;
  • Wysokość dofinansowania na 1 projekt i na jednego beneficjenta wynosi nie więcej niż 5 000,00 zł.

Koszty kwalifikowane

  • Zakup matek pszczelich i odkładów pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry z pasiek hodowlanych posiadających zaświadczenie weterynaryjne o stanie zdrowia pszczół;
  • Zakup sprzętu pszczelarskiego: m.in. maty, ramki, podkarmiaczki, aparaty do odymiania pszczół, dłuta pasieczne, podkurzacze i akcesoria, zmiotki i inne;
  • Zakup środków warrozobójczych*);
  • Zakup uli i elementów uli m.in. krat odgrodowych, mat do ocieplania uli, dennic, przegonek, poławiaczy pyłku, podkarmiaczek;
  • Zakup sprzętu do hodowli matek;
  • Zakup drzew i krzewów miododajnych: lipa, klon, wierzba, leszczyna, jarzębina, głóg dwuszyjkowy oraz drzew i krzewów owocowych, w szczególności dereń jadalny, śliwa ałycza - wyłącznie jako elementy realizowanego przedsięwzięcia w odległości do 1 km od pasieki.

Uwaga: Koszty poniesione po 1 stycznia roku poprzedzającego złożenie kompletnego wniosku o dofinansowanie mogą również zostać zaliczone do kosztu kwalifikowalnego zadania.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo w regulaminie naboru.

 

„Program na rzecz zwiększenia populacji i ochrony pszczół w województwie warmińsko-mazurskim”

>>> Kliknij aby zapoznać się z regulaminem naboru <<<

Źródło: https://wfosigw.olsztyn.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz