wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wsparcie finansowe zielonej energii w gospodarstwie rolnym z PROW 2014-2020

Data utworzenia: 10-01-2023 ; Data wydarzenia: 10-01-2023

Wsparcie finansowe zielonej energii w gospodarstwie rolnym z PROW 2014-2020

W ramach zmian w PROW 2014–2020, które 3 października 2022 r. zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską, będzie realizowany m.in. nowy obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych”. Oznacza to, że rolnicy będą mieli szansę uzyskać wsparcie finansowe na inwestycję w postaci np. instalacji fotowoltaicznej w swoim gospodarstwie.

 

Celem nowego obszaru będzie realizacja:

 • inwestycji, w ramach których będą tworzone instalacje wytwarzające energię z promieniowania słonecznego i magazyny tej energii;
 • inwestycji uwzględniających inteligentne systemy zarządzania energią z możliwością zainstalowania pomp ciepła;
 • rozwiązań pozwalających na wytwarzanie czystej energii;
 • przedsięwzięć, w ramach których wyprodukowana energia z promieniowania słonecznego będzie zużywana do obsługi urządzeń występujących w gospodarstwie rolnym, np. system oświetlenia, czy wentylacji. Pozwoli to uniezależnić budynki gospodarcze od dostaw tradycyjnie wytwarzanej energii;
 • inwestycji poprawiających ogólne wyniki gospodarstw rolnych prowadzących zarobkową działalność rolniczą.

 

Wsparcie można będzie przeznaczyć na:

 • koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
 • koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego;
 • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
 • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;
 • koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków towarowych.

 

Jakiej wysokości wsparcie można będzie uzyskać?
Beneficjent będzie mógł ubiegać się o udzielenie pomocy na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F w kwocie nie przekraczającej 150 tys. zł. Maksymalna wysokość wsparcia udzielonego jednemu beneficjentowi wyniesie:

 • 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych lub
 • 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30% kosztów kwalifikowalnych.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie z programu Zielona energia w gospodarstwie rolnym z PROW 2014–2020 zostanie wkrótce ogłoszony przez prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zachęcam do zapoznania się z aktualnym harmonogramem planowanych naborów wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020 >> tutaj

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz