wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW 2014-2020

Data utworzenia: 27-12-2022 ; Data wydarzenia: 17-01-2023

Szkolenia dla beneficjentów działań PROW 2014-2020

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, organizuje szkolenia dla beneficjentów działań PROW na lata 2014-2020:  "Premie dla młodych rolników" i "Restrukturyzacja małych gospodarstw",  którzy otrzymali pozytywną decyzję z ARiMR, a podjeli takie zobowiązanie składając wniosek o pomoc.

Termin i temat:


 

  • Nowoczesne technologie produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem krów mlecznych, bydła opasowego i trzody chlewnej – produkcja pasz, żywienie, dobrostan, kalkulacje

          Link do rejestracji na szkolenie             Szkolenie online,17 stycznia 2023 r.

  •  Rolnictwo ekologiczne – prowadzenie produkcji metodami ekologicznymi, prowadzenie dokumentacji, Działanie Rolnictwo ekologiczne w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo-klimatyczny (wybrane pakiety) 

         Link do rejestracji na szkolenie                Szkolenie online,24 stycznia 2023 r.

     


Kartę zgłoszenia na szkolenie (zamieszczona na końcu strony),  należy wypełnić, wydrukować i własnoręcznie podpisać we wszystkich oznaczonych miejscach. Podpisaną kartę zgłoszenia należy przesłać na adres mailowy (w formie skanu): r.skudlarz@w-modr.pl,  a.stajszczak@w-modr.pl  lub pocztą tradycyjną na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie; ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn.


Szkolenie są odpłatne.  Dane do przelewu otrzymają osoby, które prześlą kartę zgłoszenia oraz zarejestrują się na szkolenie.

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają stosowne zaświadczenie, potwierdzające udział w szkoleniu – wymagane do wniosku o płatność.


Osoby do kontaktu:

Radosław Skudlarz: tel. 695 551 071 ; r.skudlarz@w-modr.pl;

Agnieszka Stajszczak: tel. 665 830 954 ; a.stajszczak@w-modr.pl;

Źródło: własne
Opracowanie: Radosław Skudlarz