wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium „Praktyczne podejście do profilaktyki i zwalczania chorób bydła mlecznego w kontekście opłacalności produkcji”

Data utworzenia: 21-10-2022

Dnia 20 października br., w Dworze Mazurskim w Olecku, odbyło się seminarium pt. „Praktyczne podejście do profilaktyki i zwalczania chorób bydła mlecznego w kontekście opłacalności produkcji”.

Seminarium otworzył, witając wykładowców i gości, Pan Robert Nowacki, Dyrektor Odziału w Olecku Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Zwrócił uwagę na konieczność wymiany wiedzy na temat aktualnych treści dotyczących profilaktyki, higieny, żywienia, dobrostanu stad bydła mlecznego mających na celu utrzymanie jak najlepszej zdrowotności, a tym samym produkcyjności krów mlecznych.

Wykłady poprowadzili:

- lek. wet. Paweł Rzeczkowski, członek Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastitis, który wskazał jak w praktyce wygląda przenoszenie mastitis, ze sztuki na sztukę i jakie konsekwencje niesie dla hodowców zbyt późne wykrycie tej choroby, która podstępnie atakuje kolejne strzyki. Pokazał jak duże finansowo starty generuje mastitis, określana jako choroba zawodowa krów. Jako wieloletni praktyk współpracujący z gospodarstwami mleczarskimi podjął również temat chorób zakaźnych tj. IBR i BVD, których można uniknąć stosując profilaktyczny program szczepień.

- prof.dr hab. Anna Wójcik, z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pracownik katedry Higieny Zwierząt i Środowiska, z kolei zwróciła uwagę hodowców na elementarne wskaźniki higieniczne i produkcyjne w oborach, będące podstawą zdrowotności i produkcyjności stada. Podkreśliła, iż krowa dopiero mając zapewnione optymalne warunki bytowo-środowiskowe całą swoja energię wydatkuje na produkcję mleka.

- Ryszard Wojciechowski z firmy Pioneer, zwracał uwagę słuchaczy na odpowiednie przygotowanie pasz objętościowych, szczególnie kiszonki z kukurydzy. Wskazał jakie powinny być optymalne parametry zakiszanej kukurydzy, aby była ona w pełni strawna, a jak najwyższe procentowe zawarcie skrobi pozwoliło na utrzymanie całorocznej, wysokiej wydajności stada.

Podsumowanie seminarium poprzedziła ożywiona dyskusja rolników, którzy mieli okazję wymienić doświadczenia i rozwiać swoje wątpliwości zadając szereg pytań wykładowcom.

Wykładowcom i uczestnikom za aktywny udział  w seminarium serdecznie dziękujemy.

 

Opracowanie: Dorota Michniewicz