wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Seminarium dla przedsiębiorców z branży mięsnej pt. "Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych w zakresie znakowania", 26 października 2022 r.

Data utworzenia: 07-10-2022 ; Data wydarzenia: 26-10-2022

Seminarium dla przedsiębiorców z branży mięsnej pt. "Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych w zakresie znakowania", 26 października 2022 r.

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Olsztynie serdecznie zaprasza na bezpłatne seminarium w temacie: "Jakość handlowa mięsa i przetworów mięsnych w zakresie znakowania". Seminarium zostanie przeprowadzone w dniu 26 października 2022 r., o godzinie 10.00 w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim, al. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn, w sali nr 160 (I piętro). Przedsięwzięcie zostało objęte honorowym patronatem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Zgłoszenia osób chętnych do udziału w seminarium (imię, nazwisko, nazwa firmy, telefon kontaktowy) prosimy nadsyłać do dnia 17 października 2022 na jeden z n/w adresów:

 - e-mail: wijhars@wijhars.olsztyn.pl

 - adres Inspektoratu: ul.Szarych Szeregów 7, 10-079 Olsztyn

 - numer fax: (89) 521 33 25

Informacje na temat seminarium dostępne są również na stronie internetowej www.gov.pl/web/wijhars-olsztyn oraz u pracowników Wydziału Kontroli WIJHARS w Olsztynie, nr tel. (89) 522 89 20, (89) 522 89 41 lub (89) 522 89 33.

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Pierwszeństwo udziału w seminarium będą miały osoby działające w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej.

Źródło: WIJHARS w Olsztynie
Opracowanie: Marta Dudek