wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie czwartej edycji konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”

Data utworzenia: 28-09-2022 ; Data wydarzenia: 28-09-2022

Podsumowanie czwartej edycji konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”

Czwarta edycja konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego  i bezpieczeństwo żywności”, organizowanego dla mieszkańców obszarów wiejskich subregionu ełckiego została rozstrzygnięta.  Udział wzięło aż 70 osób.

Konkurs dostępny był na stronie internetowej WMODR w okresie 30.08.-20.09. Uczestniczyć w nim mogli  rolnicy, właściciele gospodarstw agroturystycznych i zagród edukacyjnych, uczniowie szkół rolniczych i leśnych, studenci zaocznych studiów na kierunkach rolniczych, zamieszkujący obszary wiejskie subregionu ełckiego.Konkurs polegał na wypełnieniu testu z 40 pytaniami z zakresu wiedzy ściśle związanej  z celami konkursu. Pomimo trudnych (w ocenie uczestników) pytań zgłosiło się aż 70 osób.     Komisja Oceniająca powołana Zarządzeniem Nr 45/2022 Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą  w Olsztynie z dnia 22 września 2022 roku w składzie:

Przewodnicząca: Marianna Grażyna Kuczyńska.

Członkowie:

 1. Dorota Michniewicz,
 2. Piotr Michniewicz,
 3. Jadwiga Weisbrod,

 stwierdziła, że:

 1. Do konkursu przystąpiło 70  osób.
 2. Wszystkie osoby dołączyły do karty odpowiedzi oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych.
 3. Po odbyciu procedur sprawdzających zgodność udziału z regulaminowymiwarunkami ocenie poddano odpowiedzi 52 osób. Do wyłonienia zwycięzców zastosowano dogrywkę, która zadecydowała o ostatecznych lokatach  w konkursie.
 4. Cztery osoby, które uzyskały ocenę 36 punktów otrzymały regulaminowe ósme wyróżnienie ex aequo.
 5. Komisja postanowiła dodatkowo wyróżnić 2 najlepszych uczniów z oceną 33 i 32 pkt.

Kolejność przedstawia się następująco:

 1. Ceckowski Adam, powiat olecki,
 2. Owczarz Barbara, powiat ełcki,
 3. Ronkiewicz Łukasz, powiat olecki,
 4. Wiszniewska Anna, powiat olecki,
 5. Głowicki Paweł, powiat olecki,
 6. Szewczyk Małgorzata, powiat ełcki,
 7. Szewczyk Bożena, powiat ełcki.
 8. Chareńska Anna, powiat gołdapski,
 9. Domalewski Zbigniew, powiat olecki,
 10. Rutkowska Bożena, powiat piski.
 11. Rutkowski Wiesław, powiat piski.

Wyróżnienia dodatkowe:

 1. Kosiński Wojciech – uczeń Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku,
 2. Kosa Mateusz - uczeń Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Olecku.

Zgodnie z postanowieniem Komisji Oceniającej wyżej wymienione osoby otrzymają albumy, nagrody rzeczowe, firmowe zestawy upominkowe Lasów Państwowych.

Czwartą edycję konkursu sponsorują:

 1. Starostwo Powiatowe w Ełku,
 2. Starostwo Powiatowe w Olecku,
 3. Starostwo Powiatowe w Gołdapi,
 4. Starostwo Powiatowe w Piszu,
 5. Starostwo Powiatowe w Węgorzewie,
 6. Nadleśnictwo Borki,
 7. Nadleśnictwo Czerwony Dwór,
 8. Nadleśnictwo Drygały,
 9. Nadleśnictwo Ełk,
 10. Nadleśnictwo Gołdap,
 11. Nadleśnictwo Olecko,
 12. Nadleśnictwo Pisz,
 13. Warmińsko-Mazurski Związek Hodowców Bydła Mlecznego.                                                                                 

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za liczny udział oraz przyjęcie zaproszenia do współorganizacji.

Szczególne podziękowania kieruję do doradców Zespołów Doradztwa za wsparcie w promocji konkursu.

Wkrótce powiadomimy laureatów i współorganizatorów o terminie i miejscu, w którym spotkamy się, aby podsumować konkurs, wręczyć nagrody, podziękować i ukłonić się nisko.

Opracowanie: Marianna Grażyna Kuczyńska