wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór wniosków w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Data utworzenia: 26-09-2022 ; Data wydarzenia: 13-10-2022

Nabór wniosków  w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Od 17 października 2022 roku Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uruchomi pierwsze nabory wniosków o wsparcie w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Planowane przedsięwzięcia i terminy naborów w ramach KPO dotyczą:

  1. Mikro, małych i średnich przedsiębiorstw na wykonywanie działalności w zakresie przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury (nabór wniosków do dnia 18 listopada 2022 r.) Więcej informacji: otwórz;
  2. Przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury (nabór wniosków  do dnia 18 listopada 2022 r. ) Więcej informacji: otwórz      
  3. Wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu (nabór wniosków ciągły do dnia 31 grudnia 2023 r.)   Więcej informacji: otwórz;
  4. Wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych (nabór wniosków do dnia 15 listopada 2022 r.) Więcej informacji: otwórz.

Wnioski o udzielenie wsparcia należy składać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez skorzystanie z formularza udostępnionego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na Platformie Usług Elektronicznych pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/.

Opracowanie: Maria Suszko