wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Najnowsze wydawnictwa WMODR - zapraszamy do lektury

Data utworzenia: 20-09-2022

W ostatnim czasie specjaliści Ośrodka przygotowali następujące wydawnictwa:

  1. Problemy metaboliczne wysoko wydajnych krów mlecznych POBIERZ
  2. Fundacje i stowarzyszenia przyjazne ekonomii społecznej POBIERZ
  3. Wsparcie dochodów związanych z produkcją w nowej WPR po 2022 roku POBIERZ
  4. Dobre przykłady prowadzenia działalności pozarolniczej i rolniczej z wykorzystaniem środków PROW 2007-2013 i 2014-2020 POBIERZ
  5. Zagrody edukacyjne Warmii, Mazur I Powiśla wydanie III uzupełnione POBIERZ

Każda z tych pozycji zawiera solidną garść informacji na wybrany temat. Zachęcamy do ich lektury, a po zapoznaniu się z zagadnieniem, także do kontaktów ze specjalistami i doradcami terenowymi.

Wszystkie wydawnictwa WMODR, łącznie z miesięcznikiem "Bieżące Informacje", są dla Państwa dostępne w sposób nieodpłatny w formie elektronicznej - WEJDŹ TUTAJ. A dla miłośników formy papierowej, mamy również i taką. Po odbiór interesującej pozycji można zgłosić się do swojego doradcy gminnego.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik