wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie konkursu AGROLIGA 2022 w województwie warmińsko-mazurskim

Data utworzenia: 07-09-2022

Podsumowanie konkursu AGROLIGA 2022 w województwie warmińsko-mazurskim

Gospodarstwo Państwa Marzeny i Jacka Szulwic z miejscowości Groszki w powiecie działdowskim  oraz Piekarnia-Cukiernia Marek Szabelski z miejscowości Piecki w powiecie mrągowskim to zwycięscy tegorocznej edycji prestiżowego konkursu AgroLiga w województwie warmińsko-mazurskim.

Tegoroczne eliminacje konkursu AgroLiga 2022 rozstrzygane są na dwóch szczeblach – wojewódzkim i krajowym. Wojewódzki etap konkursu organizowany był przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach operacji „Konkurs Argoliga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja”, w której liderem jest Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie we współpracy z Mazowieckim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, Kujawsko-Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Lubelskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, w partnerstwie z Lubelską Izbą Rolniczą oraz ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania „Brama na Podlasie”, natomiast etap krajowy przez Redakcję Audycji Programu 1 TVP i Stowarzyszenie AgroBiznesKlub pod Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Prezesów: TVP S.A., ARiMR, KOWR i KRUS.

Tegoroczne podsumowanie wojewódzkiego etapu konkursu AgroLiga odbyło się 3 września podczas XXVIII Targów rolniczych „Wszystko dla rolnictwa” oraz Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Gryźlinach. Podczas uroczystego finału organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zaprezentowano laureatów tegorocznego konkursu Agroliga 2022 ukazując najlepsze wzorce, dobre praktyki oraz innowacyjne rozwiązania laureatów. Przy wyborze Mistrza i Wicemistrza Wojewódzkiego w obu kategoriach komisja powołana przez Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Pana Damiana Godzińskiego brała również pod uwagę: bezpieczeństwo pracy oraz estetykę obejścia i otoczenia gospodarstwa lub firmy.

Prezentacja uczestników konkursu AGROLIGA 2022 https://youtu.be/i75ocjIoJY0

Na podstawie przeprowadzonych wizytacji w gospodarstwach i firmach oraz dostępnej dokumentacji i rozeznania komisja konkursowa „AgroLiga 2022” podjęła decyzję o przyznaniu następujących miejsc:

Kategoria ROLNIK

Mistrz - Jacek i Marzena Szulwic, Groszki, powiat działdowski

V-ce Mistrz - Zbigniew Rećko, Boćwinka, powiat giżycki

Laureaci konkursu:  

- Marzena i Adam Borkowscy, Pistki, powiat ełcki

- Andrzej Gacioch, Tuszewo, powiat iławski

- Wiesław Rutkowski, Kocioł Duży, powiat piski

- Andrzej Waszczyszyn, Lechowo, powiat braniewski

- Wiesław Zieliński, Rydzówka, powiat węgorzewski

Kategoria FIRMA

Mistrz - Piekarnia-Cukiernia Marek Szabelski, Piecki, powiat mrągowski

V-ce Mistrz - Sarna Spółka z o.o., Sarna, powiat ostródzki

Laureat konkursu - Browar Mikołajki, Stare Sady, powiat mrągowski

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie składa gratulacje i wyrazy uznania dla laureatów oraz mistrzów i wicemistrzów konkursu Agroliga z województwa warmińsko-mazurskiego oraz życzy dalszych sukcesów, satysfakcji oraz mobilizacji do dalszej pracy.

Mistrzowie warmińsko-mazurskiej edycji konkursu Agroliga w kategorii Rolnik i Firma zmierzą się ze zwycięzcami z innych województw na szczeblu krajowym. Wyniki poznamy w przyszłym roku. Wszystkim życzymy powodzenia i cierpliwości w oczekiwaniu na zwycięzcę krajowego.

Konkurs AgroLiga 2022/23 – etap wojewódzki III Edycja, finansowany jest z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Za treść merytoryczną odpowiada Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl

Zostań Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska