wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”

Data utworzenia: 30-08-2022

Od 30 sierpnia br. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku zaprasza do udziału w czwartej edycji konkursu wiedzy „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności”. Konkurs skierowany jest do rolników, właścicieli gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, uczniów szkół rolniczych i leśnych oraz studentów zaocznych studiów rolniczych z obszarów wiejskich subregionu ełckiego, czyli powiatów ełckiego, giżyckiego, gołdapskiego, oleckiego, piskiego, węgorzewskiego.

Na Państwa odpowiedzi czekamy do 20.09.2022 r.

Wypełnione karty odpowiedzi wraz z kartą zgłoszenia i podpisanym oświadczeniem uczestnika należy przesyłać lub dostarczać osobiście w kopertach z dopiskiem  „KONKURS OCHRONA ŚRODOWISKA” na adres:

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie

Oddział w Olecku

Aleja Zwycięstwa 10, 19-400 Olecko

Kontakt do Organizatora - główny specjalista Działu Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw Marianna Grażyna Kuczyńska, telefon 697 632 452, email:m.kuczynska@w-modr.pl

 

Źródło: DMDW
Opracowanie: Marianna Kuczyńska