wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Szkolenie on-line dla Kół Gospodyń Wiejskich - projekt edukacyjny

Data utworzenia: 12-08-2022

Celem operacji pn. „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW)" jest przeszkolenie osób w zakresie sieciowania Kół Gospodyń Wiejskich (KGW): klastrowania, tj. zawiązywania partnerstw międzysektorowych, komunikacji interpersonalnej, naturalnych sposobów produkcji i przetwórstwa żywności, ziół, produkcji naturalnych leków, kosmetyków, nalewek, itp. oraz podstaw w handlu internetowym, które dostarczy informacji jak wprowadzać do obrotu i sprzedawać własnoręcznie wytworzone produkty za pośrednictwem Internetu.

Link do rekrutacji dla Kół Gospodyń: Wiejskich: https://forms.office.com/r/YXaXVDittR

O kwalifikacji decyduje wiek oraz kolejność zgłoszeń. Pierwszeństwo będą miały osoby do 35 roku życia.

Rekrutacja trwa do 20 sierpnia do godziny 20.00.

W pierwszym etapie, już we wrześniu 2022r. będą odbywać się szkolenia z zakresu "Wzmacnianie potencjału KGW poprzez zaangażowanie w partnerstwa międzysektorowe" obejmujące następujące tematy:

- moduł 1: sieciowanie i klastrowanie (tematem tego szkolenia będzie tworzenie sieci, partnerstw i klastrów w celu rozwijania współpracy społeczno-gospodarczej organizacji działających na obszarach wiejskich, głównie KGW. Zagadnienia te zostaną przedstawione pod kątem uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych i efektywnego zarządzania. Pokazane zostaną cele, jak również korzyści i sposoby podejmowania skutecznych przedsięwzięć partnerskich. Podane zostaną przykłady inicjatyw w tym zakresie),

- moduł 2: komunikacja interpersonalna,

- moduł 3: produkcja i przetwórstwo,

- moduł 4: e-commerce (handel internetowy/handel elektroniczny).

Więcej informacji na temat projektu na stronie: https://urk.edu.pl/index/site/8315 oraz pod nr. telefonu 503431869 lub 503017336.

Operacja „Projekt edukacyjny dla KGW oraz Kreatorów Przedsiębiorczości Wiejskiej (KPW) współfinansowana przez „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

u Plakat.docx (194.18 KB, DOCX)
Źródło: UR w Krakowie
Opracowanie: Monika Hodór