wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

„Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego” - szkolenie CDR Oddział Kraków

Data utworzenia: 10-08-2022

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza na szkolenie e-learningowe pn. „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Szkolenie skierowane jest do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.

Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem:

https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem: https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG

Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania.

O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.

Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.

Osoby do kontaktu:

• w sprawach merytorycznych:

Andżelika Wdowicz - Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

tel. 12 424 05 25, e-mail: a.wdowicz@cdr.gov.pl

• w sprawach organizacji i rekrutacji:

Magdalena Hojniak - Zespół Metodyki Doradztwa i Doskonalenia Zawodowego,

tel. 12 424 05 24; e-mail: m.hojniak@cdr.gov.pl

W załączeniu harmonogram zajęć.

Źródło: CDR O/Kraków
Opracowanie: Monika Hodór