wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

II Warmińsko–Mazurskie Dni Pola w opinii świata nauki

Data utworzenia: 15-07-2022

II Warmińsko–Mazurskie Dni Pola w opinii świata nauki

Wykładowcy, a także eksperci przeprowadzający analizy na poletkach demonstracyjnych, którzy uczestniczyli w II Warmińsko–Mazurskich Dniach Pola podzielili się z nami swoją opinią na temat tego wydarzenia. Przedstawiamy część wypowiedzi przedstawicieli świata nauki:

prof. dr hab. inż. Agnieszka Pszczółkowska, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

"Uważam, że II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola były interesującą i potrzebną inicjatywą skierowaną do rolników. Podczas takich wydarzeń nauka i doradztwo spotykają się z praktyką rolniczą, dają możliwość dyskusji i wymiany poglądów".

dr hab. inż. Paweł Bereś, prof. IOR, Instytut Ochrony Roślin - PIB w Poznaniu

"Uważam całe wydarzenie za bardzo udane i godne naśladowania. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest zakładanie doświadczeń na polach rolników, którzy współpracują z ODR. To bardzo cenny poligon doświadczalny, który pozwala zobaczyć efekty wdrożonych rozwiązań bezpośrednio na polu produkcyjnym, co ma wyjątkowy wyraz praktyczny, ale i naukowy. Różne rozwiązania technologiczne zaproponowane przez specjalistów z ODR można było obserwować na dużych powierzchniach, co pozwala zobaczyć efekty skali. Do tego zmienność glebowa, różne odmiany, różne systemy uprawy, różne zabiegi pielęgnacyjne. Jestem bardzo mile zaskoczony dużą aktywnością Uczestników Dni Pola, w tym chęcią poszerzenia swojej wiedzy. Wiele pytań i spostrzeżeń dotyczyło Europejskiego Zielonego Ładu w kontekście tego jak będzie wyglądała ochrona roślin. Wiele było pytań o pożyteczne organizmy i troskę o nie. Uwagę przykuł także czerpak entomologiczny i tematyka monitorowania upraw na obecność szkodników".

dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

"II Warmińsko Mazurskie Dni Pola organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, to wydarzenie, a w zasadzie przedsięwzięcie, którego celem był skuteczny transfer wiedzy pomiędzy producentami-rolnikami oraz przedstawicielami ośrodków naukowych zajmujących się generowaniem najnowszych, innowacyjnych rozwiązań  stosowanych  w procesie produkcji rolnej. Jak wynika z dyskusji podejmowanych na spotkaniach konieczne jest planowanie kierunku działalności produkcyjnej umożliwiającej adaptację oferty do wymagań rynku zbytu, kalkulacji kosztów opłacalności tych rozwiązań oraz działań zmierzającego do wytworzenia konkurencyjnej, atrakcyjnej oferty. Konkluzja jaka wynika z tych bardzo ciekawych spotkań, to zintensyfikowanie  współpracy ośrodków naukowych z producentami, którą z sukcesem zainicjował zespół pracowników Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, a Dni Pola są tego skutkiem. Otwartość naukowców  i producentów oraz inicjatywa  doradców skupiona wokół poszukiwania rozwiązań  współczesnych problemów producentów, warsztaty, w których wskazywano nowoczesne i innowacyjne rozwiązania w zakresie produkcji roślinnej, to kilka z wielu wartości, osiągnieć i sukcesów tegorocznych Dni Pola. Z uwagi na potrzebę i konieczność wspierania sektora rolnictwa, nakreślone zostały wyzwania oraz zakresy problemów III Warmińsko Mazurskich Dni Pola w 2023 roku, na które zapraszamy".

dr hab. Marta Damszel, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

"W podsumowaniu tegorocznych dni pola oceniam bardzo pozytywnie organizację i przebieg spotkań w lokalizacjach, w których uczestniczyłam (Rożental, Sępopol, Lidzbark Warmiński). Cenne dla praktyków rolników były demonstracje polowe. Dużym zainteresowaniem cieszyła się "ekspozycja" roślin z objawami chorób w lokalizacji Lidzbark Warmiński, co można wykorzystać w kolejnych edycjach przedsięwzięcia i w każdej lokalizacji lub części polowej każdorazowo dokonywać kompleksowych ocen występowania chorób, szkodników i chwastów".

dr hab. inż. Arkadiusz Stępień, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

"Spotkania odbywały się w jednym województwie, jednakże rolnicy w różnych powiatach napotykali w sezonie wegetacyjnym na inne problemy i mieli też inne oczekiwania od ekspertów. Np. w powiecie gołdapskim producenci oczekiwali na rozwiązania, które pomogłyby im na poradzeniu sobie z wschodami kukurydzy podczas chłodnych wiosen, a w oddalonym o 250 km powiecie działdowskim jak poradzić sobie z niedoborami wody. Osobiście dla mnie, Dni Pola to nie tylko podzielenie się wiedzą z rolnikami, ale także uzyskanie informacji na temat – jakich badań oczekuje praktyka rolnicza. Jednym z zagadnień, które należałoby rozwinąć wśród producentów jest wieloaspektowa rola prawidłowego płodozmianu w ograniczanie agrofagów oraz radzeniu sobie ze zmianami klimatycznymi. Organizacja wykładów i spotkań z rolnikami, prowadzenie i prezentacja pól demonstracyjnych w ramach Dni Pola to zapewne ogromne wyzwanie organizacyjne, ale po rozmowach z rolnikami, mam wrażenie, że była to bardzo dobra inwestycja w wiedzę, która bardzo szybko się zwróci".

Artur Szatkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

"Podczas Warmińsko-Mazurskich Dni Pola największym zainteresowaniem wśród rolników cieszył się temat terminu i gęstości siewu jako beznakładowego czynnika produkcji oraz nawożenia azotem zbóż, co jest szczególnie istotne podczas wysokich cen nawozów azotowych. Również wiele pytań dotyczyło regulacji wzrostu zbóż, jako czynnik ograniczającego wyleganie łanu, które to często można zaobserwować na polach Warmii i Mazur. Wspólne spotkania z rolnikami przyczyniają się do poszerzenia wiedzy, która ma bezpośrednie przełożenie na praktykę".

Jacek Zarzecki, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

"II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola to wydarzenie bez precedensu. 19 spotkań w każdym z powiatów naszego województwa to doskonały sposób nie tylko na integrację środowiska rolników ale również szansa na zbliżenie pomiędzy światem nauki, doradztwem rolniczym a praktyką. Jest mi niezmiernie miło, że mogłem brać w nim udział. Gratuluję organizatorom, ale przede wszystkim rolnikom, którzy pokazali swoje uprawy i dzielili się swoim doświadczeniem. Mam nadzieję, że Dni Pola na stałe wpiszą się w kalendarz imprez rolniczych i będzie to wydarzenie cykliczne, które w przyszłości obejmie również produkcję zwierzęcą".

Główny cel II Warmińsko-Mazurskich Dni Pola, czyli tworzenie sieci kontaktów i współpracy, a także zwrotny przekaz informacji z praktyki do nauki został osiągnięty. Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas WMDP umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność.

Zapraszamy na III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola w 2023 roku!!

Opracowanie: Agnieszka Wiśniewska