wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dziś kończymy II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022 - jesteśmy w powiecie działdowskim

Data utworzenia: 07-07-2022

Dziś kończymy II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022 - jesteśmy w powiecie działdowskim

W powiecie działdowskim II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola rozpoczęliśmy sesją teoretyczną, w czasie której uczestnikom został przedstawiony temat ograniczeń agrotechnicznych w uprawie zbóż wynikających ze zmian klimatu – dr hab. inż. Arkadiusz Stępień – UWM w Olsztynie. W trakcie trwania sesji polowej na poletkach demonstracyjnych uczestnicy zapoznali się z wynikami prowadzonych doświadczeń oraz z czynnikami plonotwórczymi w uprawie żyta i pszenżyta ozimego oraz jęczmienia jarego.

W czasie wykładu dr hab. inż. Arkadiusz Stępień zauważył, iż pomimo wielu czynników adaptacyjnych, jakie wytworzyły zboża, to drastyczne zmiany klimatyczne powodują ograniczenia w ich uprawie. Rolnik może korzystać z pewnych rozwiązań agrotechnicznych tj. uprawa roli, nawożenie, dobór gatunków uprawianych roślin i prawidłowy płodozmian, które pomogą w złagodzeniu ekstremalnych warunków pogodowych.

Podczas analizy eksperckiej poletek demonstracyjnych dr hab. inż Tomasz Piechota podkreślił, że na Warmii i Mazurach występuje duża bioróżnorodność, która jest podstawą produkcji rolniczej.  Nieodzowną jej częścią są usługi ekosystemowe, czyli wszystkie korzyści, które czerpiemy z przyrody i naturalnego środowiska np. chabry rosnące na obrzeżach uprawy są miejscem bytowania dziko żyjących trzmieli zapylających.


To nasze ostatnie spotkanie polowe. Dziękujemy wszystkim za obecność i zapraszamy za rok. Do zobaczenia!

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk